Humor och allvar i Slakthusområdet

Slakthusområdet utvecklas. Det gamla industriområdet förvandlas till en vital stadsdel, där bostäder och arbetsplatser växer fram tillsammans med nya torg och parker. Samtidigt bereds utrymme för permanent och temporär konst. Stockholm konst deltar i denna process.

Konstnären Bella Rune och designgruppen Uglycute har skapat en temporär konstnärlig gestaltning i Slakthusområdet. Konstverket Reverse Prompt Architecture består av promptrar i olika format på de platser där byggarbetet pågår. En prompt är en instruktion till ett AI-system utifrån vilken en bild eller en text skapas. Konstnärerna har arbetat med text och typografi, som i det stora formatet får en rumslig karaktär. Bokstäverna, utskurna i vinylmaterial, monteras på svarta nät.

I de kluriga texterna förenas humor och allvar. Den sakliga tonen från informationsskyltar blandas med Dada-rörelsens trotsiga förhållningssätt till övertron på logik och fyrkantiga systembyggen som saknar utrymme för fantasi och kreativitet. Det handlar om att ”Öppna garderobslandskap för trångsynta tempelriddare”, menar konstnärerna, som på sina promptrar bland annat meddelar: ”Här bygger vi laddstolpar för utbrända” och ”Här bygger vi sovplatser för sömngångare och löpband för sengångare med tillgång till relaxavdelning för spännband”.

De motsägelsefulla formuleringarna synliggör absurda sidor i vår vardag och pekar ut de glapp som uppstår när kollektiva storsatsningar och individuella behov kolliderar med varandra. Konstverket uppmanar lekfullt till kritiskt och visionärt tänkande.

Bella Rune, född 1971, arbetar med skulptur och installationer i stor skala ofta med textilen som historiskt, taktilt och metaforiskt material. Textila och digitala gestaltningar på båda sidor om skärmarna förhandlar i hennes konst relationerna mellan kropp, teknologi och materialitet. Hennes skulpturer har ofta performativa inslag och skapar också rum för andra möten med konsten. Rune är utbildad vid Chelsea College of Arts i London och på Beckmans Designhögskola i Stockholm. Hon har ställt ut på Moderna Museet, Galleri Magnus Karlsson, Västerås konstmuseum med flera.

Designgruppen Uglycute (Jonas Nobel och Fredrik Stenberg) arbetar gränsöverskridande med design, konst och arkitektur. Gruppen strävar efter nya förhållningssätt till material, skönhetsbegrepp och ekonomi. Uglycute har bland annat visats på Nationalmuseum och Magasin III i Stockholm och på Röhsska museet i Göteborg.

Verket invigs i samband med Slakthusdagen, mer info hittar du här.

Fler nyheter