Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Invigning: somalisk inläsning till konstverket “Systrarnas plats” av Pia Sandström

Nu invigs den somaliska tolkningen av ljudverket som ingår i Pia Sandströms gestaltning Systrarnas plats. Översättning och inläsning är gjord av Seynab Mahamod i samarbete med Folkets Husby.

I den natursköna trakten på tröskeln till Igelbäckens naturreservat och det vidsträckta Järvafältet har Pia Sandström skapat en konstnärlig gestaltning som består av skulpturala bänkar och ett ljudverk.

Ljudverket är baserad på samtal mellan Ismahan, Farida, Ilham och Nada, kultur, natur och historiska fakta från Husbytrakten samt citat från podden Galdem A Talk. Författarna Virgina Wolfs tankar om vikten av en egen plats och Birgitta Trotzigs ord om kvinnlig berättartradition finns också med i formen. Nada Yussuf har läst in texten på svenska – nu kan du också ta del av verket på somaliska.

Upprustningen av stråket och dess gångvägar har inneburit en satsning på biologisk mångfald och ytterligare förstärkning av kulturupplevelser i området. Husby kulturstråk sträcker sig från centrum förbi en skolgård, genom en skog och vidare mot öppnare gläntor. Upptrampade stigar korsar anlagda gångbanor ner mot Husby gårds äldre bebyggelse.

Pia Sandströms konst handlar om möten mellan människor och natur, platser och deras historia, tidens gång och det förflutnas röster. Även i detta projekt arbetade hon med verkliga och imaginära möten och utgick från omgivningens speciella karaktär. För Husby kulturstråk skapade hon skulpturala bänkar som både skiljer sig från och är en del av landskapet. Stora naturstenar, samlade från olika platser i staden, har bundits ihop av vågigt slingrande stålrör som bildar ytor att sitta på. Delarna i konstsmide påminner i sin form om ett komplext rotsystem och om handskriftens vinglande linje. Här finns en poetisk hänvisning till kommunikation i vid bemärkelse.

Skulpturbänkarna är bruksföremål med en praktisk funktion. Men de är samtidigt unika konstverk att betrakta och uppleva estetiskt. Några av dem har placerats i tallskogen intill en naturlig stig. De höga träden, naturens egna magnifika pelare, skapar en luftig skogssal. Bänkarna följer naturen och omsluter varandra. Det är en plats där du blickar uppåt och utåt.

Den något upphöjda platsen med en gammal ek inbjuder till kontemplation. Här är bänkarna placerade i en glänta invid trädet. Man sitter under ekens vindlande grenverk. Besökarna får sitta mitt emot varandra, inkluderade i en gemenskap. ”Ekens krona ger skugga på sommaren och på vintern friläggs grenverket som påminner om den mänskliga hjärnans vindlande gångar”, förklarar konstnären.

Under eken kan man via en QR-kod lyssna på Pia Sandströms ljudkonstverk på svenska och somaliska, som baseras på fältinspelningar, samtal, citat och historiska fakta. Startpunkten var en workshop med Ilham, Farida, Ismaha och Nada som har egen podd. Kvinnorna, uppvuxna i Husby, blev en referensgrupp. Många av deras barndomsminnen är knutna till området.

Personliga berättelser och reflektioner över platsens historia blev grunden till ett konstverk som anknyter till traditionen av muntligt berättande och kvinnohistoria. Kompletterat med andra ljudeffekter (fågelkvitter, djurläten, fingerknäpp) väver konstverket samman skärvor av historier, intryck och händelser. Ljuden skapar ett imaginärt rum som var och en får träda in utifrån sina egna förutsättningar. Som i en tidskapsel samlas platsens röster och skapar tillsammans med bänkarna verket Systrarnas plats (under Ekens grenar).

Pia Sandström, född 1969, är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm, Bildkonstakademin i Helsingfors och Konstakademien i Trondheim. Hon har medverkat i en rad utställningar, bland annat på Moderna Museet och Bonniers konsthall i Stockholm, Kiasma i Helsingfors, Artes i Porto, Venedigbiennalen för arkitektur 2014 och Göteborgsbiennalen 2019 och 2021. Sandström har även undervisat i konst och textilhantverk på konsthögskolor. Hon har skapat offentliga gestaltningar, både tillfälliga och permanenta, bland annat på Stora alvaret på Öland, Stora Sätra skola i Gävle och Linnéuniversitetet i Kalmar.

Fler nyheter