Invigning: tårarna

Under årets första månader visas Stockholm konsts tillfälliga vinterhändelse på Norra Bantorget. Det är konstnären Birgitta Burling som skapat ett nytt verk för platsen, tårarna (2023).

Birgitta Burling är målare i grunden och arbetar ofta i stort format med abstrakta former som tar plats på den vita duken. Hennes säregna måleri förenar inte sällan ögats blick med det rumsliga och skapar en upplevelse av duken som varandes på samma gång två- som tredimensionell. Det vi ser ter sig inte platt utan får fysiska kvaliteter som tar sig ut i rummet och in i betraktaren. Det haptiska seendet menar konstnären själv, är ett måleri som går bortom ögat och berör alla sinnena och kroppen.

Sedan flera år arbetar Birgitta Burling också med skulpturala objekt, små såväl som större installationer och skulpturer. På Norra Bantorget har hon tagit fasta på platsens karaktär, det stora Brantingmonumentet som dominerar platsen med sitt tunga, dramatiska uttryck och det luftigare Olof Palme-monumentet. Den ljusblå spiralen tårarna blir istället ett monumentalt penseldrag som tagit steget från dukens illusoriska rum och övergått till att vara en kropp bland andra kroppar i parken. Materialet trä kontrasterar de två monumentens stål och brons och handens arbete framträder som tydliga spår under färgen.

Verkets rörelse förmedlar en känsla av förlust som för mig kännetecknar samtiden. tårarnas konkreta monumentalitet blir en plats, en båge av imaginärt skydd att samlas kring för att vara tillsammans. Kulören är det som pekar ut det våta och känslomässiga på denna historiska plats, säger konstnären om sitt verk.

Birgitta Burling, född 1950 i Morjärv, är utbildad på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon har ställt ut flitigt i Sverige och utomlands och finns representerad i flera samlingar med målningar och skulpturer. Birgitta Burling har genomfört stora offentliga gestaltningar runtom i Sverige. Hon var också under många år verksam som lärare på KTH Arkitektskolan i Stockholm.

Invigning: Fredag 20 januari kl. 15:00

Plats: Norra Bantorget

Visningsperiod: 20/1-24/3

Fler nyheter