Jockum Nordströms hyllning till det oansenliga

”Materialet är konstens poetiska hjärta, ungefär som klangen i musik”, förklarar Jockum Nordström. I Norra Djurgårdsstaden har han skapat en egen tolkning av en triumfbåge. En vinglande konstruktion av tändsticksaskar får nytt liv i betong som har behandlats på ett experimentellt sätt. Skulpturen Triumfbåge för halta är en hyllning till vardagen och dess hjältar och till det vackra i det oansenliga.

Jockum Nordström är oberörd av tillfälliga konsttrender. Istället är han förankrad i sin egen visuella värld. Att teckna är grunden för allt han skapar: bildverk, animationer, collage, installationer, bilderböcker och skivomslag. En särskild plats i hans skapande har tändsticksaskar. Allting började för många år sedan när Nordström använde dem som ett anspråkslöst konstnärligt material för enkla byggen utan lim. Allteftersom har dessa konstruktioner utvecklats till abstrakta kompositioner.

Estetiska och taktila lekar utgör grunden för den konstnärliga gestaltning som Jockum Nordström har skapat vid Husarviken i Norra Djurgårdsstaden. Att förvandla lätta pappersmodeller till en offentlig skulptur i betong var en utmaning i sig. Det handlade inte bara om skalförskjutningar. Även känslan av lätthet, så naturligt för tändsticksaskar och papper, skulle förmedlas genom det robusta materialet som måste bestå i skiftande väderlekar utomhus.

I skulpturens stiliserade former återkommer förstorade tändsticksaskar – det vardagliga föremål som finns i varje hem. ”Det är dock ingen berättelse om att göra upp eld”, förklarar konstnären. Hans Triumfbåge för halta är en underfundig parafras av romerska monument som restes till segerrika härförares ära. Triumfbågar var vanligtvis konstruerade som en stor valvöppning eller en stor och två mindre, en på var sida. Bågen utsmyckades med reliefer och inskriptioner.

Jockum Nordström utmanar gamla skönhetsideal. På ett lekfullt sätt dekonstruerar han det klassiska motivet i sin humoristiska tolkning. Det stora valvet åtföljs i hans konstruktion bara av ett mindre. Den fristående portalbyggnaden pryds av klotter och tecknade figurer, som är utförda direkt i betongen. Känslan av att den resliga, till synes vingliga och provisoriska konstruktionen är sprungen ur vikt papper och små pennteckningar är närvarande här.

Humor och vemod är varandras skuggor i detta verk som gäckar det traditionella och söker sitt eget uttryck. På skisstadiet har Jockum Nordström sökt ett visuellt släktskap med Elli Hembergs arkitektoniska skulpturer och Siri Derkerts ristningar i betong vid Östermalmstorgs tunnelbanestation i Stockholm. Hans konstverk har uppstått i skärningspunkten mellan det sofistikerade och det skenbart naiva, mellan högt och lågt. I den charmigt ruffiga estetiken döljer sig en ömsint hyllning till vardagen och kärleken till det fria, skeva och lite trasiga, till det som är avvikande och på ytan mindre perfekt.

Jockum Nordström, född 1963, är utbildad på Konstfack i Stockholm. Sedan slutet av 1980-talet har han arbetat gränsöverskridande med konst, böcker och musik. Han har ställt ut på Contemporary Arts Center i New Orleans, Camden Arts Centre i London, Moderna Museet i Stockholm med flera. Nordström är representerad på bland annat MoMA i New York, Centre George Pompidou i Paris, Hammer Museum i Los Angeles, Moderna Museet i Stockholm, Skissernas museum i Lund och Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn.

Fler nyheter