Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Konst som arkeologiska fynd

Gustaf Nordenskiöld har skapat konst som påminner om arkeologiska fynd. Hans konstnärliga gestaltning Badhus nr 2 i Högdalens sim- och idrottshall länkar det förflutna med nutiden.

Högdalens sim- och idrottshall uppfördes 1967–1972 efter ritningar av Åke E. Lindqvist. Fasaderna är klädda med gulbrunt hårdbränt fasadtegel med sockel i obehandlad betong. Stilen är influerad av nybrutalism.

I samband med anläggningens renovering har Gustaf Nordenskiöld skapat en konstnärlig gestaltning som är placerad hängande mellan de två våningsplanen i entrén. Utgångspunkten för det skulpturala verket Badhus nr 2 var simhallens historia, den faktiska och den imaginära. 

Konstverket består av nio skulpturer i keramik med lackerade och glaserade delar. Färgskalan skiftar från ljusgrått till djupblått och samspelar med simbassängen och vattnet. Blanka och matta ytor skapar visuella kontraster och taktila kvaliteter.

Skulpturerna påminner om objekt som kan vara hämtade från simhallens renovering. Här finns bland annat en kedjedusch, en spökdykare, en ringhorisont, en balansstång och ett startblock. De konstnärliga objekten är som arkeologiska fynd som länkar platsens förflutna till nutiden. Formspråket är realistiskt men det förmedlar samtidigt något både lekfullt och vemodigt, som om tiden besjälade tingen.

Gustaf Nordenskiöld, född 1966, är utbildad på Konstfack. Han är konstnär, designer och curator. I sina verk pendlar han fritt mellan konst, design och konsthantverk. Han ställer ut i Sverige och utomlands och är representerad på Nationalmuseum i Stockholm, Röhsska museet i Göteborg, ASU Art Museum i USA och Vallauris Musée de la Céramique i Frankrike. Nordenskiöld har också skapat offentliga gestaltningar.

Fler nyheter