Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Konstnärlig gestaltning för Sisab Upp

Cecilia Tjärnberg har skapat Mandarin, en konstnärlig gestaltning för det nya konceptet Sisab Upp. Förskolan Junibacken i Spånga är den första av de fyra nya förskolorna som fått sin version av konstverket.

Sisab Upp är ett koncept som går ut på att uppföra fyra nya förskolor enligt gällande detaljplan som ersättning för befintliga äldre förskolor. Konceptet innebär att skolorna uppförs som modulbyggen. Då detaljplanen ser olika ut för varje förskola kommer de nya byggnaderna att ha individuella planlösningar. Det finns även skillnader i utformningen av gårdar. För dessa olika utomhusmiljöer har Cecilia Tjärnberg skapat en konstnärlig gestaltning som framställs i fyra versioner med en unik färgsammansättning för varje.

Den asymmetriska skulpturen med sina mjukt böljande, organiska former vilar direkt på marken och kan användas i samband med barnens lekstunder och för pedagogisk verksamhet. Den är upplyst inifrån och pulserar i det omgivande landskapet.

Cecilia Tjärnberg, född 1988, är utbildad vid Konstfack. Som formgivare och konstnär återkommer hon till idéer om trygga rum och social gemenskap. Hon arbetar skulpturalt med bland annat formgivning av möbler och gestaltningar av interiörer. Hennes formspråk inbjuder ofta till fysisk interaktion. Tjärnberg använder sig ofta av återvunna material. Hon arbetar även med workshoppar som en del av den kreativa arbetsprocessen. 

Fler nyheter