Kuriosakabinett vid Slussen

Slussen mitt i Stockholms hjärta är en viktig knutpunkt för trafik av alla slag. I samband med ombyggnaden av denna komplexa miljö har Stockholm konst arbetat med sin hittills största konstnärliga satsning. En rad permanenta och temporära konstverk håller på att färdigställas fram till år 2028, när den nya Slussen beräknas att vara klar. Gestaltningen Under tiden av Ebba Matz är den första som invigs i samband med att det nya Vattentorget öppnas.

Ebba Matz har skapat två platsspecifika, permanenta kuriosakabinett, där arkeologiska fynd och nya konstobjekt samspelar med varandra. Idén går tillbaka till 1600- och 1700-talen. Vurmen för att samla var vid den tiden huvudsakligen ett furstligt nöje. Men privata samlingar med rariteter av olika slag blev så småningom själva grunden till naturhistoriska och etnografiska museer.

Ebba Matz förvaltar denna tradition med stor känslighet och med hänsyn till den historiska miljön där hennes konstverk placeras. De inglasade rummen fungerar som tittskåp för nyfikna blickar, som i dygnets och årstidernas olika ljusskiftningar ständigt får upptäcka nya saker. Varje vitrin rymmer speciella hyllsystem med föremål från förr och nu. Vissa saker, som glas- och keramikskärvor och korroderade kanonkulor, kommer från utgrävningarna vid Slussen. Andra, som skimrande ”glashus” av returglas, är nya och har skapats i samarbete med glasblåsare på The Glass Factory i Boda Glasbruk.

En skulptural trappa av sandsten från utgrävningarna vid Polhemsslussen har en central plats i gestaltningen. Den vertikala formen, som stiger uppåt och visuellt binder de olika hyllplanen samman, är som en hälsning till den nederländske konstnären M.C Eschers fantasifulla konstruktioner och visionära arkitektur. En flasktorkare är en annan blinkning mot konsthistorien och Marcel Duchamp som revolutionerade konsten med sina ready-mades i början av 1900-talet.

Ebba Matz konstverk handlar om tid som går och lämnar spår. I den helgjutna, både resliga och subtila gestaltningen är ingen detalj tillfällig eller överflödig. Allt är ordnat efter en estetisk logik där fantasi och verklighet möter varandra. De sammanförda objekten och konstverket som helhet förmedlar den paradoxala tanken att allting har utmätt tid men att själva tiden är oändlig.

Ebba Matz, född 1963, är utbildad vid Konstskolan Idun Lovén och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon har skapat en rad offentliga gestaltningar och år 2001 mottog hon Moderna Museets Vänners skulpturpris – K.A. Linds hederspris. Sedan 2007 är Ebba Matz ledamot i Konstakademien.

Fler nyheter