Lekande hästar välkomnar till Bromma Blocks

Bromma Blocks förändras och får fler ytor för kontor, hotell och handel. Området har idag god tillgänglighet för olika trafikformer. Nacho Tatjer har skapat en konstnärlig gestaltning i en av traktens knutpunkter – cirkulationsplatsen i anslutning till in- och utfarten till Bromma flygplats och Bromma Blocks.

Skulpturgruppen Auroras trädgård består av två handmålade stegrande hästar på podier och tre handmålade växter. Verken är utformade i stålplåt. På socklarna står inskriptioner i handskrift med hemliga, lekfulla meddelanden som påminner om brukspoesi.

Konstnären har strävat efter att skapa en symbol för platsen, en referens som ristar in sig i betraktarens minne och lockar fram ett varmt leende. Gestaltningens stiliserade och lekfulla bildspråk bottnar i en önskan att föra in humor, glädje och ljus i en omgivning som för övrigt präglas av en industriell funktionalism. De två lekande hästarna i starka färger bryter avsiktligt mot omgivningens arkitektoniska stramhet och underlättar samtidigt vägledningen i området. De är placerade på olika höjder för att skapa en mer dynamisk scen.

Nacho Tatjer arbetar med olika tekniker och material. Hans konstverk växer dock oftast fram ur teckningar som förvandlas till skulpturer. Ibland kombinerar han ord och bild. Tatjers bildspråk är vanligtvis stiliserat med en dragning till förenklade former i naivismens och sagans anda. Han fyller sina verk med symboliska figurer och stimulerar betraktarens fantasi och inlevelseförmåga.

Nacho Tatjer, född 1966 i Barcelona, är utbildad vid Universitat de Barcelona och vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Han ställer ut regelbundet och har även skapat offentliga verk, bland annat en konstnärlig gestaltning i Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.   

Fler nyheter