Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Ljudbänken #6, Sergels torg

Ljudbänken är ett ambulerande konstprojekt i samarbete mellan Stockholm konst och Audiorama, ett rum för ljudkonst, som initierar och driver projekt med inriktning på samtida ljudkonst och musik.

Sex svenska och internationella ljudkonstnärer har bjudits in att skapa varsitt platsspecifikt verk. Träet i bänken är återvunnet från sjukdomsangripna almar från Humlegården. Alla ljudfiler till Ljudbänken bevaras för framtiden i det digitala arkivet Arctic World Archive på Svalbard som del av världens kulturarv.

Genom Sergels torg, mitt i stadens hjärta, passerar besökare från alla kontinenter. De talar olika språk och representerar såväl olika kulturer som olika religioner. ”Det är dessa skillnader som ger färg åt världen. Men de är även roten till missuppfattningar, konflikter och ibland även till krig och globala trauman”, säger ljudkonstnären CoH. ”Den mänskliga rösten är oavsett dessa olikheter kapabel att kommunicera sin närvaro, även bortom verbala uttryck. Vokalerna själva, som artikulerar människans andning, står för själva essensen av vad samtliga språk och religiösa sånger kan reduceras till. Cure For Humanity (Bot för mänskligheten) är en koral på ett språk som inte existerar, framförd av artificiella röster och med avsikten att skapa en miljö av gemenskap för människor från alla världens hörn, likvärdigt fridfull, attraktiv eller obekväm”, förklarar konstnären.

CoH är alias för den rysk-svenske ljudkonstnären Ivan Pavlov. Ordet CoH betyder ”dröm” eller ”sömn” på ryska och kan utläsas både från det kyrilliska och latinska alfabetet. CoHs musik finns utgiven på Edtions Mego, Raster-Noton, Eskaton och Rotorelief.

Plats: Sergels torg, Klarabergsgatan
Tid: 28 april – 7 juni 2020
Verket (30 min. loop) spelas i Ljudbänken från och med kl. 14 den 28 april


Konstprojektledare/curator: Frida Cornell 

Stockholm konst följer noga regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer i samband med spridningen av coronaviruset covid-19. Kontinuerligt övervakar vi situationen och anpassar våra rutiner i händelse av nya riktlinjer. Vi uppmanar besökare att upprätthålla distansen till varandra och välkomnar alla att ta del av den offentliga konsten i Stockholm. 


Fler nyheter