Nya konstverk på Skanskvarnsskolan

I samband med ombyggnaden har Skanskvarnsskolan fått två konstnärliga gestaltningar. Sara Möller och Idun Baltzersen har i varsin gestaltning utgått från det vardagliga. Deras konstverk skärper dock vår upplevelse av det existentiella i den känsliga skolåldern.

Skanskvarnsskolan i Årsta uppfördes 1945 efter ritningar av Paul Hedqvist. I samband med skolans ombyggnad skapades två nya konstnärliga gestaltningar som på varsitt sätt anknyter till platsens karaktär.

I skolans centralhall finns sedan tidigare den monumentala fresken Lek och allvar (1949), som Göteborgskoloristen Nils Nilsson verkställde tillsammans med stuckatörerna Toni Piovesana och Nino Defeni. I samspel med konstverkets färgpalett och bildspråk, där det realistiska möter det symboliska, har Sara Möller skapat Kärl lek – en hängande skulptur i jesmonite och glas för skolans matsal.

Den böljande formen symboliserar vatten och påminner om dess betydelse för livet på jorden. Kannan, som behållare, står för tid och rum. Skeden är såväl ett tecken för omsorg och givmildhet som ett verktyg. Glasgloben anspelar i sin tur på både mikro- och makrokosmos. Den kan ses som en ärta och stå för mat och den kan också tolkas som ett jordklot.

Med lyhördhet för materialets möjligheter har Sara Möller gestaltat ett konstverk i en lekfull rörelse. Berättelsen och symbolerna, hämtade ur vardagen, förhöjer upplevelsen av människans existentiella villkor på jorden.

Den konstnärliga gestaltningen Rast, utförd i grafisk betong, är integrerad med skolans fasadvägg. Konstnären Idun Baltzersen har inspirerats av Piero della Francesca (ca 1420–1492), en av ungrenässansens mest tongivande konstnärer. Hennes figurativa gestaltning är en tolkning av en vardag på en skola. Motivet föreställer barn i grupp. Deras kroppsspråk är återhållsamt och de är alla upptagna av och inneslutna i sig själva. Detaljerna i verket hänvisar till den samtida ungdomskulturen.

Det är ingen idyllisk utan en mer verklighetsbetonad atmosfär som genomsyrar Baltzersens känsliga verk. Det monumentala formatet, skiftande positioner och skalförskjutningar ger gestaltningen visuell auktoritet och påminner om den gåtfullhet och komplexitet som skolåldern inbegriper.

Sara Möller, född 1982, är utbildad på HDK i Göteborg. Hon är i grunden keramiker men arbetar gränsöverskridande med olika material. Möller har haft en rad separatutställningar och skapat offentliga gestaltningar. 2013 fick hon Beckersstipendiet och i samband med detta ställde hon ut på Färgfabriken i Stockholm.

Idun Baltzersen, född 1987 i Norge, är utbildad vid Kunsthögskolan i Bergen och Konstfack i Stockholm. Hennes verk har visats i en rad utställningar bland annat på Galleri Magnus Karlsson i Stockholm, Moderna Museet i Malmö och Uppsala konstmuseum. 

Fler nyheter