Nytt ansikte i Järva

Jaume Plensa är en av vår tids mest betydande konstnärer. Han skapar gärna konstnärliga gestaltningar för offentliga platser och motiverar det med sin vilja att föra konsten närmare en större publikkrets än bara den som besöker konstmuseer och gallerier. Plensas verk finns i offentliga miljöer världen över.

Carlota, den sju meter höga skulpturen i gjutjärn, ingår i en serie som avbildar olika kvinnor. Bakom varje verk finns en verklig modell och deras namn blev skulpturernas titlar. I skapandeprocessen ingår modern, datoriserad teknologi. Formaten är monumentala. Formspråket i de långsmala kvinnohuvudena med något förvridna proportioner är avsiktligt idealiserande. De vackra, kontemplativa ansiktena med slutna ögon förmedlar en känsla av koncentration, tankfullhet och upphöjt lugn hos de introverta gestalterna. Den drömska stämningen sprider budskap om hopp och obegränsade möjligheter. Verkens syfte är att fånga och föreviga det ögonblick som försvinner så fort prövningar och erfarenheter börjar lämna sina avtryck på varje liv.

Plensa hämtar inspiration främst från poesi, musik och hos människor han möter. Han har arbetat i traditionella material som glas, stål och brons men också mer ovanliga material som vatten och ljus. Han leker ofta med skuggor och genomsiktlighet liksom skalförskjutningar.

Jaume Plensa, född 1955 i Barcelona, Spanien, utbildade sig vid Llotja School of Art and Design och Sant Jordi School of Fine Arts i Barcelona, där han också hade sin första utställning 1981. Han har varit lärare på École Nationale Supérieure des Beaux-Arts i Paris och har en professur vid School of the Art Institute of Chicago. Han har ställt ut på gallerier och museer världen över och fått många priser och utmärkelser för sin konst. Han finns representerad på Art Museum i Miami, Millennium Park i Chicago, Olympic Sculpture Park i Seattle, BBC Broadcasting Tower i London, Borås Fashion Center i Borås, Umedalens Skulpturpark och Kulturhuset Väven i Umeå med flera.

Fler nyheter