Nytt konstverk i Hagastaden

Konst- och arkitekturpraktiken Brrum har skapat en ny konstnärlig gestaltning i Norra Stationsparken i Hagastaden. Konstverket ställer frågor kring rumslighet, rörelse, balans, syntes och konstruktion och tar fasta på områdets förflutna som plats för porslinstillverkning.

Konstverket Och eller inte är placerat i Norra Stationsparkens västra del som planeras att bli klar under 2024. Verket färdigställs i oktober men täcks sedan in för att inte skadas under parkens fortsatta uppbyggnad. Norra Stationsparken blir en del av Hagastaden – den nya stadsdelen som kopplar ihop Stockholm och Solna.

Skulpturen Och eller inte är en samling figurer som genomskär varandra. Samlade kring en försänkning i marken tycks de ha fallit, satt sig, vara på väg att forma en hög. Högen av mönstrade figurer kopplar samman en serie mindre och större rum, som ger utblickar och bildar en ny mark. Skulpturen är således en mångsidig karaktär baserad på både fysiska och virtuella simuleringar av figurer i fall.

Och eller inte lånar sina figurer och mönster från såväl vardagsporslin och monumentala objekt, som från träsnittstekniker. Titelns tre ord beskriver logiska operationer som möjliggör union, snitt och komplement. Det är dessa byggstenar som ger verket dess karaktär. Och eller inte består av sex volymer av målad aluminiumplåt placerade på ett nedsänkt podium av betong. Den drygt fyra meter höga skulpturen är tillräckligt stor för att vara rumsskapande och bildar en plats att stanna upp vid, slå sig ner, röra sig igenom och se hur ljuset reflekteras i de matta och blanka mönstren. När parken öppnas om cirka två år avtäcks konstverket och kan upplevas i sin helhet.

Brrum grundades 2016 av Ulrika Karlsson, Cecilia Lundbäck och Veronica Skeppe. De är verksamma som konstnärer, arkitekter, forskare, föreläsare och pedagoger. Brrum finns bl. a. representerade med ett offentligt konstverk i Tammerfors. Ulrika Karlsson är utbildad vid Columbia University (MsAAD) och vid Sveriges lantbruksuniversitet (MLA). Cecilia Lundbäck är utbildad vidKungliga Tekniska Högskolan (KTH), Bergen School of Architecture och Academy of Design and Craft/HDK Steneby. Veronica Skeppe är utbildad vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Läs mer om Hagastaden och Norra Stationsparken på projektets hemsida här.

Fler nyheter