Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Själars dans på Hässelby begravningsplats

Själars dans är Arijana Kajfes nya skulptur i minneslunden på Hässelby begravningsplats. Konstnären har valt snäckans form som symbol för den eviga, universella rörelsen och ett fysiskt och andligt resande.

I sin konstnärliga gestaltning på Hässelby begravningsplats har Arijana Kajfes utgått från platsens betydelse som minneslund. Här minns man sina nära och kära och tänker på livet och döden. Konstnären har strävat efter att hitta en form som tilltalar alla trosföreställningar på ett direkt sätt och valde därför en form från naturen – snäckan, som förkroppsligar naturens spiralrörelse och i vissa sammanhang symboliserar pilgrimsfärder och ett fysiskt och andligt resande.

Även platsen i stort är planerad utifrån Fibonacci-tal med en spiralform i minneslundens angränsande mur som Kajfes snäckskulptur följer upp och avslutar i den befintliga oktagonala fontänen. Terrazzo valdes som material på grund av sin anspråkslöshet och förmågan att samstämmigt åldras med fontänens och begravningsplatsens övriga ytor. Skulpturen kröns av en bergkristall som symboliserar samlande kraft för alla själars ljus.

”Livet rör sig i en evig spiral likt vattnet som rinner utför snäckans skal i ett kontinuerligt flöde”, förklarar Arijana Kajfes sitt verk. Syftet är att konstverket förutom en estetisk upplevelse även ska ge tröst i sorgen och saknaden.

Arijana Kajfes, född 1963, är bland annat utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och San Francisco State University i USA. Hon arbetar gränsöverskridande med skulptur, ljud och ljus och använder rumsliga element som viktiga delar i sina verk. Kajfes har ställt ut i Sverige och internationellt. 

Fler nyheter