Skulpturens rum i Norra Stationsparken

Konst- och arkitekturpraktiken Brrum har skapat en konstnärlig gestaltning i Norra Stationsparken i Hagastaden – den nya stadsdelen som kopplar ihop Stockholm och Solna. Deras skulptur Och eller inte berör frågor om rumslighet, rörelse, balans och syntes. Konstverket anspelar på områdets historia som plats för porslinstillverkning.

Idén bakom konstverket anknyter till Rörstrands porslinsfabrik, som grundades 1726 vid Karlbergssjön i Vasastaden. Här tillverkades allt från matserviser till kakelugnar och porslinsdockor. På 1920-talet flyttades produktionen till Göteborg. Fabriken i Stockholm revs 1926. Förutom att gatu- och kvartersnamnen påminner om den gamla industrin i området finns även den gamla tippen för porslinskross bevarad. Den ligger inklämd mellan Klarastrandsleden och Karlbergssjön och sedan 1986 är den registrerad som fornminne.

Skulpturen Och eller inte lånar sina figurer och mönster från såväl vardagsporslin och monumentala objekt som från träsnittstekniker. Titelns tre ord beskriver logiska operationer som möjliggör union, snitt och komplement. Det är också en beskrivning av gestaltningens komplexa, visuella uttryck, där det konkreta och konceptuella förenas i en rumslig komposition.

Konstverket består av sex volymer av målad aluminiumplåt placerade på en nedsänkt betongsockel. Den drygt fyra meter höga skulpturen är tillräckligt stor för att vara rumsskapande och bildar en plats som man kan röra sig igenom eller slå sig ner vid och betrakta ljusets spel i de matta och blanka mönstren.

Skulpturen är suggestivt sammanfogad av figurer som genomskär varandra. Samlade kring en försänkning i marken tycks de ha fallit, satt sig och är på väg att forma en hög. De mönstrade delarna sluter samman i en serie mindre och större rum, som ger utblickar och bildar en ny mark. Verkets mångsidiga karaktär baseras på både fysiska och virtuella simuleringar av figurer i fall.

Brrum grundades 2016 av Ulrika Karlsson, Cecilia Lundbäck och Veronica Skeppe. De är verksamma som konstnärer, arkitekter, forskare, föreläsare och pedagoger. Brrum finns bland annat representerade med ett offentligt konstverk i Tammerfors. Ulrika Karlsson, född 1966, är utbildad vid Columbia University (MsAAD) och Sveriges lantbruksuniversitet (MLA). Cecilia Lundbäck, född 1985, är utbildad vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Bergen School of Architecture och Academy of Design and Craft/HDK Steneby. Veronica Skeppe, född 1984,  är utbildad vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Fler nyheter