Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Standing Waves till minne av Avicii

Adèle Essle Zeiss och Liva Isakson Lundin har skapat en skulpturgrupp i Humlegården till minne av den svenske musikern Tim Bergling känd under artistnamnet Avicii. Minnesplatsen erbjuder både en imaginär och verklig rumslighet i form av ett konstverk som får liv genom vindens kraft och det känsliga uttrycket i materialet.

På uppdrag av Stockholm konst har konstnärerna Adèle Essle Zeiss och Liva Isakson Lundin skapat en konstnärlig gestaltning till minne av den svenske musikern, remixaren, DJ och musikproducenten Tim Bergling, känd under artistnamnet Avicii (1989–2018). Standing Waves består av tre skulpturala former på varsitt högsmalt podium. Böjda rör i rostfritt stål är försedda med uppspända segel i tunnplåt, formade för att fånga upp vinden. Varje del har sin specifika form och unika karaktär. Rörkropparna balanserar på ben och vrider sig i eleganta piruetter när det blåser. De rör sig genom varandras hålformer och bildar tillsammans en helhet på ett liknande sätt som ett musikstycke där olika komponenteter samverkar.

Skulpturen sätts i rörelse av vinden, som i detta sammanhang även har en symbolisk betydelse. Vinden kan bete sig gåtfullt och kaotiskt. Små händelser kan leda till frigörelsen av enorma krafter. Med sina överraskande vändningar kan vinden även liknas vid livet självt. Den är som de utmaningar och möjligheter som alla ställs inför och som alla har olika förutsättningar att hantera. Vindens fart kan förknippas både med framgång och med okontrollerbar turbulens.

På ett liknande sätt är Tim Berglings musik både energisk och kraftfull. Den får människor att röra sig och dansa. Musiken, liksom vinden, upplevs som immateriell. Den sprids i vågor och är laddad med känslor som sammanlänkar människor som aldrig träffats. Konstverkets fokus på samspel relaterar till Tim Berglings konstnärskap som till stor del byggde på samarbeten, utveckling och förmågan att sammanföra människor med olika bakgrund. Relationer till andra är också ett genomgående tema i Berglings sångtexter. Det kan handla om längtan efter kärlek och förståelse.

Minnesmärket, som har skapats på initiativ av Östermalms stadsdelsnämnd, påminner också om att mer behöver göras för att motverka psykisk ohälsa. Konstnärerna Adèle Essle Zeiss och Liva Isakson har skapat ett minnesmärke och en plats i form av ett föränderligt konstverk som förmedlar hur mångfacetterad och komplex en människa är.

Adèle Essle Zeiss, född 1983, är utbildad vid Kungl. Svenska Balettskolan och vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. I sina verk förenar hon dans, koreografi och konst. Essle Zeiss arbetar gärna med performance och installationer. Genom att gestalta mänskliga kroppar i sammanflätade rörelser i olika inomhus- och utomhusmiljöer pekar hon på ömsesidigheten och skörheten men också nödvändigheten i vad det innebär att vara beroende av varandra. Hon använder ofta objekt för att förtydliga relationen mellan våra sinnen, kroppar och rum. Adèle Essle Zeisss utställning Tyngdspegel visades på Accelerator under hösten 2021.

Liva Isakson Lundin, född 1990, är utbildad vid bland annat Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. År 2018 mottog hon Maria Bonnier Dahlins stipendium och ställde ut på Bonniers Konsthall. Hon arbetar gärna med storskaliga installationer och söker känslighet i stål och andra industriella material, som i hennes verk får livfulla, organiska former. Hennes konstnärliga uttryck, som är både precist och drömskt, bygger ofta på spänningen mellan motstånd och expansion, konfrontation och harmoni och vila och rörelse. Liva Isakson Lundin har skapat en rad offentliga gestaltningar och är bland annat representerad på Moderna Museet i Stockholm.

Konstprojektledare: Ann Magnusson

Fler nyheter