Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Stjärnklart på Klastorpsskolan

Med lysande färger och skulpturala former skapar Anna Svensson måleri som bokstavligen kliver ur sina traditionella ramar och expanderar i rummet som tredimensionella objekt. På Klastorpsskolan i Marieberg kan hennes Stars upplevas inomhus.

Klastorpsskolan uppfördes i etapper mellan 1957 och 1969 efter ritningar av arkitekten Curt Björklund. Sedan tidigare finns här redan två konstnärliga gestaltningar i form av betongristningar av Siri Derkert.

På uppdrag av Stockholm konst har Anna Svensson skapat en bild i relief som är placerad på väggen utanför entrén till skolans matsal. Konstverket består av ett kluster sammanhängande cirklar i klara färger som omsluts av en skarp kontur. Den tredimensionella formen i MDF är målad med vinylfärg. Måleriets traditionella ramar överstigs här genom den skulpturala formen som förstärker känslan av verkets inneboende rörelse. Det abstrakta och figurativa möts i en säregen komposition för känslan och intellektet. Titeln Stars, som leder tankarna både till stjärnhimmel och astralkroppar, kan tolkas både konkret och poetiskt. Konstnärens intention var att med anspelningen på ett pulserande ljus och energi i starka kulörer uppmuntra barnens fantasi.

Anna Svenssons konst är anslående färgstark. Hennes ornamentala kompositioner med sina distinkta former och intensiva kulörer har ofta dekorativ karaktär. Detaljarbetet är minutiöst. Stegvisa övertoningar i hennes verk påminner stundtals om optiska fenomen. Kontrollerade formationer dominerar men bilderna kan även innehålla fria måleriska former. 

Anna Svensson, född 1973, är utbildad vid Konsthögskolan Valand i Göteborg och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon har haft en rad separatutställningar, bland annat på Luleå konsthall, Konstforum Norrköping och Ystad konstmuseum. Svensson har även utfört ett antal offentliga gestaltningsuppdrag, som lekskulpturen The Dancer på Vintrosa skola i Örebro kommun, Vattenbomma i Trönninge skola, Sunset i Kopparvägens förskola i Kallhäll med flera.

Konstprojektledare: Torbjörn Johansson

Fler nyheter