Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Stockholm konst för Nobel Week Lights 2023

Stockholm konst deltar i Nobel Week Lights med en tillfällig konstnärlig gestaltning av Valentine Isæus-Berlin. Hennes Diorama – The Black Hole visualiserar människans kunskapstörst och förmåga att sträcka sig hela vägen ut mot rymden.

Nobelpriset uppmärksammar och belönar framsteg inom vetenskap, litteratur och fredsarbete. Som Alfred Nobel skriver i sitt testamente är priset ämnat ”att komma mänskligheten till den största nyttan”. 2023 års Nobelpristagare firas bland annat genom Nobel Week Lights som under en vecka i december pågår på olika platser i Stockholm.

På uppdrag av Stockholm konst har Valentine Isæus-Berlin skapat ett verk som riktar våra blickar mot rymden. Utgångspunkten är Nobelpriset i fysik som år 2020 tilldelades Andrea Ghez och Reinhard Genzel. I centrum av Vintergatan har forskarna hittat ett supermassivt, kompakt objekt – ett svart hål. Svarta hål har en enorm gravitationskraft, som inte ens ljuset kan stå emot. Allt som kommer tillräckligt nära slukas obönhörligt upp av dem. Medan svarta hål tidigare mest sågs som teoretiska spekulationer kunde Ghez och Genzel påvisa deras faktiska existens.

Konstverket i form av ett belyst diorama (ca 2 x 3 m) är en illusorisk återgivning av ett svart hål som betraktaren kan titta in i utifrån. Det representerar själva upptäckten och vad människan kan åstadkomma.

”Men det svarta hålet kan också symbolisera den mörkare sidan av forskningsvärlden. Nobel själv och krutets uppfinning ligger nära till hands att reflektera över, även Oppenheimer och hans atombomb”, påminner konstnären. Framsteg och nya upptäckter är ibland sammanflätade med mörker. Det handlar om en ständig balansgång mellan nytta och risker. Diorama – The Black Hole av Valentine Isæus-Berlin är en metafor för det enastående och det skrämmande i människans förmåga.

Valentine Isæus-Berlin, född 1989, är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon har bland annat arbetat med land art och rör sig gärna utanför det traditionella utställningsrummet. Isæus-Berlin har bland annat ställt ut på Accelerator, Gustav III:s Antikmuseum och Konstakademien.

Fler nyheter