Stockholm konst för Nobel Week Lights 2022

Stockholm konst deltar i Nobel Week Lights med en tillfällig konstnärlig gestaltning av Johan Thurfjell. Hans installation Ljuset projiceras på fasaden till Tyska kyrkan i Gamla stan. I Alfred Nobels anda visualiseras här vikten av såväl upplysning som ömsesidig omtanke i tider när livets styrka och skörhet uppenbarar sig tydligare än någonsin.

Nobelpriset uppmärksammar och belönar framsteg inom vetenskap, litteratur och fredsarbete. Som Alfred Nobel skriver i sitt testamente är priset ämnat ”att komma mänskligheten till den största nyttan”. 2022 årets Nobelpristagare firas bland annat under Nobel Week Lights som under en vecka i december pågår på olika platser i Stockholm.

Stockholm konst deltar genom att bjuda in Johan Thurfjell, som i sitt konstverk utgår från en av människans äldsta och mest komplexa symboler. Hans storskaliga gestaltning Ljuset är ett avfilmat minnesljus som tänds och sakta brinner ner. Att tända ett ljus är en enkel och samtidigt laddad gest. Den är inte bara reserverad för religiösa sammanhang och specifika kulturer utan är en vardaglig handling som alla människor kan relatera till. Den brinnande lågan kan aktivera våra minnen. Ljuset blir då en ställföreträdare för dem vi vill minnas och ge extra omtanke. Ljus är energi och därmed såväl livsuppehållande som livsförstörande, beroende på hur man använder det. I ljuset finns både livets styrka och dess bräcklighet. Inte minst kan det förknippas med upplysning och bildning i bokstavlig och symbolisk betydelse, helt i Alfred Nobels anda.

I Johan Thurfjells konst är plats och tid ofta svårbestämda. Därmed får hans konstverk en universell karaktär och kretsar kring existentiella frågor. Genom den avskalade formen, som bygger på antydan, spår och symboler, skapar Thurfjell ett suggestivt, koncentrerat verk med poetiska undertoner.

Johan Thurfjell, född 1970, är utbildad vid Konstfack och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Han har haft en rad separatutställningar, bland annat på Galerie Nordenhake i Stockholm, i Uppsala domkyrka och på Kalmar konstmuseum. Thurfjell har också medverkat i Fellbach Triennale for Small Sculpture och skapat platsspecifika konstverk i offentliga miljöer. Han är representerad på Moderna Museet, Uppsala konstmuseum, Statens konstråd med flera.

Fler nyheter