Stockholm konsts sommarutställning 2024

Sommaren 2024 förvandlas ett 40-tal platser runtom i Stockholm till inspirerande ytor för aktiviteter, evenemang och kultur. Som tidigare samarbetar Stockholm konst med trafikkontoret och presenterar sin sommarutställning med en rad spännande konstnärliga gestaltningar i stadens offentliga rum. I årets upplaga visas urbana skulpturer där materialitet och konstnärlig process står i fokus.

Sedan starten av trafikkontorets projekt Levande Stockholm 2016 har Stockholm konst bidragit med sommarutställningar på olika platser i staden. Fem skulpturala verk i olika tekniker och med olika uttryck ingår i årets upplaga. Varje gestaltning är självständig och förhåller sig till den plats där den visas.

– Samarbetet mellan Stockholm konst och trafikkontoret visar på en stark vilja att skapa en dynamisk stad av internationellt snitt, där samtidskonsten har en självklar plats i stadsrummet, säger Stefan Hagdahl, chef för Stockholm konst. De tillfälliga konstprojekten berikar våra stadsmiljöer med sina olika energier, samtidigt som de bjuder in till visuella upplevelser och existentiella reflektioner.

Invigning: 21 maj kl. 13.30, Strandvägen vid Torstenssonsgatan
Utställningen invigs av kulturborgarrådet Torun Boucher och miljö- och klimatborgarråd Åsa Lindhagen.
Stefan Hagdahl, chef Stockholm konst, och curator Jun-Hi Wennergren Nordling närvarar.

Visas: 21 maj–14 september 2024

Plats: Olika platser i Stockholm

Medverkande konstnärer:
Hanni Kamaly (Brunkebergstorg)
Chiara Bugatti (Bredäng centrum)
Jelena (Akalla torg)
Henrik Jonsson (Strömmen)
Mikael Lundberg (Strandvägen vid Torstenssonsgatan)

Brunkebergstorg
Hanni Kamaly
BENAM I, 2024
Stålskulptur

I Hanni Kamalys konst möts djupgående research, minnen och historiska spår. Hennes minimalistiskt strama och poetiskt gåtfulla skulptur BENAM I blickar ut över Stockholms pulserande centrum. Den gängliga silhuetten, ståtlig och bräcklig på en och samma gång, framstår som en blandning mellan en levande organism och arkitektur. Skulpturen har gestaltats utifrån teckningar som speglar platsens rörelser och former. Titeln BENAM kommer från det baluchiska ordet för “utan namn” eller “namnlös”.

Hanni Kamaly, född 1988 i Hamar i Norge, är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö, Kunstakademiet i Bergen och International Art Academy of Palestine i Ramallah. Hon har bland annat ställt ut på Moderna Museet och Accelerator i Stockholm, Interkulturelt Museum i Oslo, Almanac i London och medverkat i Luleåbiennalen och Biennalen i São Paulo.

Bredäng centrum
Chiara Bugatti
Lukewarm
Playwood, väggfärg

I Bredäng centrum har konstnär Chiara Bugatti studerat det radiolänktorn som byggdes samtidigt som stadsdelen för att säkerställa kommunikationen söderut från Stockholm. Från skulpturen i form av en portal kan man blicka mot tornet, som på 1990-talet målades om till Stockholmsvitt – den färg som man uppfattar som neutral men som inte är låst vid en kulör utan varierar med producent och tid. Verkets titel Lukewarm (ljummen) syftar på kroppens sätt att uppfatta en temperatur som just neutral. Skulpturen har målats i olika varianter av Stockholmsvitt. Chiara Bugatti gestaltar här sina egna erfarenheter av hem, längtan och tillhörighet.

Chiara Bugatti, född 1991 i Lecco i Italien, är utbildad vid Accademia di Belle Arti di Venezia, Italien, Konsthögskolan i Umeå och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hennes konst har ställts ut på Konstmuseum Stuttgart i Tyskland, Borås Konstmuseum och Uppsala konstmuseum.

Akalla torg
Jelena
Akalla Marbles
Marmorskulptur

Jelena Rundqvist arbetar ofta med konst, där pedagogiska inslag är en viktig del av den konstnärliga processen. Hon är också intresserad av hur våra kroppar förhåller sig till  olika typer av objekt och rum. Utgångspunkten för konstverket Akalla Marbles är de  workshoppar som konstnären hållit med barnen på Akalla grundskola och Oxhagsskolan i Akalla. Utifrån sina tankar om hur torget används och de önskningar som kan kopplas till platsen fick barnen skapa tillfälliga hängplatser i lätta material. Formen för Jelenas sittskulptur i marmor har vuxit fram ur barnens förslag. Grunden för konstverket är således en kombination av intellektuell reflektion och fysisk upplevelse.

Jelena (Rundqvist), född 1967, arbetar med konst, hantverk och koreografi. Ett återkommande tema i hennes konstnärliga verksamhet är att bygga plattformar för undersökningar av olika estetiska frågor. Rundqvist har bland annat varit en av tre chefer för Tensta konsthall i Tensta. Mellan 2001 och 2003 drev hon projekten After Shopping och SAM på Kulturhuset i Stockholm.

Strömmen
Henrik Jonsson
A Sign From Géricault
Installation (metall, LED-tubs)

Henrik Jonsson har skapat en parafras av Théodore Géricaults berömda oljemålning Medusas flotte. Den historiska målningen skildrar ett skeppsbrott 1816. Ombord på La Méduse fanns 250 dignitärer, 150 besättningsmän och endast sex livbåtar. Vid förlisningen utanför Afrikas västkust tog dignitärerna livbåtarna. Besättningsmännen byggde en flotte som skulle bogseras i land. Flotten lämnades dock åt sitt öde när dignitärerna kapade tamparna. Utan mat eller vatten drev besättningsmännen runt på Atlanten i 13 dagar innan de siktades och togs i land. Géricault baserade sin målning på de få överlevandes fasansfulla berättelser. Trots tydlig kritik mot den franska statsapparaten har målningen blivit en nationalklenod med hedersplats på Louvren. Henrik Jonssons komplexa gestaltning mitt i Stockholms hjärta är en påminnelse om det ansvar som följer makten och om det lidande som följer vid dess missbruk. I hans tolkning av Géricaults målning driver gamla reklamskyltar i neon runt utan att hitta sin rätta plats.

Henrik Jonsson, född 1991, är utbildad vid Konsthögskolan i Umeå och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Jonsson brukar utgå från äldre konst som han på ett djupsinnigt sätt tolkar sina verk.

Strandvägen (vid Torstenssonsgatan)
Mikael Lundberg
Bitumen Cube
Skulptur i bitumen

Bitumen är en restprodukt från oljeindustrin. Ur detta konstnärligt sett ovanliga material har   Mikael Lundberg skapat ett sublimt verk som iscensätter tidens obarmhärtiga gång och fysikens orubbliga lagar. Den initialt perfekta, svarta kuben består av en trögflytande vätska som under  sommaren långsamt strävar neråt. Gravitationskraften är en medskapare av denna minimalistiska skulptur som långsamt kollapsar från en stram, geometrisk form till ett gigantiskt, skrynkligt veck. Efter den utmätta tid som den industriella restprodukten varit upphöjd till konst återlämnas den till producenten för att göra sitt vanliga jobb och bli asfalt igen. Konstverket gestaltar livets eviga frågor om tid, rum, slump och mening.

Mikael Lundberg, född 1952, är utbildad vid Konstfack i Stockholm och på Chalmers i Göteborg. I hans konceptuella installationer och objekt, som fritt rör sig mellan konst, filosofi och naturvetenskap, undersöks ofta tid som begrepp och förlopp. Lundberg finns representerad bland annat på Moderna Museet i Stockholm och Kiasma i Helsingfors. Han har skapat en rad offentliga uppdrag och arbetat med konstnärliga forskningsprojekt.

*Tack till teamet på NCC Arlanda för bistånd till konstverket.

Fler nyheter