Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Tunnel i Vårberg centrum

I Stockholms stads budget för 2021 fick trafiknämnden i uppdrag att genomföra trygghetsskapande åtgärder i gång- och cykeltunnlar. Syftet har också varit att öka trivseln och skapa en mer ombonad känsla. Projektet omfattade bland annat tunneln vid Vårberg centrum, som var i stort behov av renovering.

Sara Söderberg har skapat en konstnärlig gestaltning i form av helkaklade väggar av högbrända och genomfärgade stengodsklinker för utomhusbruk. Plattorna är monterade i olika färgfält. Motiven har målats för hand med keramiska glasyrer och bränts fast.

Konstnärens intention med Ett land, en dag, en natt har varit att skapa ett fantasilandskap med motiv från olika platser samt att gestalta tid som passerar. Söderberg har målat fram ett slags scenario med bekanta motiv som i färg och form vittnar om att det kanske är en annan geologisk tidsålder.

Verket, som är utfört i hållbara, gedigna och naturliga material, har så väl visuella som taktila kvaliteter med spår av handens närvaro och arbete. Djupet i bilden kan upplevas både genom själva kompositionen och ljusreflektionen. En särskild effekt uppstår i mötet mellan det måleriska uttrycket och det avskalade rutnätet i kaklets format. Här möts det abstrakta och figurativa i ett fantasieggande samspel.

Sara Söderberg, född 1988, är utbildad vid Konstfack i Stockholm. Hon är konstnär och formgivare och arbetar skulpturalt med keramik och glas. Söderberg är intresserad av geologiska förvandlingar och kulturella rörelser, som hon visualiserar i sina verk. Sara Söderberg ställer regelbundet ut och har skapat en rad offentliga gestaltningar, bland annat för Örebrobostäder och Uppsala kommun.

Fler nyheter