Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Visuell kraft och symbolisk tyngd

Den monumentala reliefen Trails of Progress på Hästhagsskolan föreställer ett larvgångssystem men den handlar om kunskapshämtning och vägen ut i världen. Mattias Bäcklins konstverk förenar visuell kraft med symbolisk tyngd.

Hästhagsskolan uppfördes 1958–1960 efter ritningar av arkitekten Cyrillus Johansson. I samband med skolans renovering under de senaste åren restes också en ny byggnad. På det nya husets östra fasad har Mattias Bäcklin skapat den konstnärliga gestaltningen Trails of Progress.

Mattias Bäcklins konst tar ofta avstamp i hans intresse för insekter och fåglar. Idén bakom konstverket i Hästhagsskolan går också tillbaka till samspelet mellan den naturliga och urbana miljön runtom i Farsta. Resultat blev en monumental relief i tegel. Valet av material anspelar på Cyrillus Johanssons tegelbyggnader. I verkets visuella uttryck förenas den strama, stadsmässiga arkitekturen med en organisk form. Vid första anblicken påminner reliefen om ett gigantiskt abstrakt mönster. Motivet föreställer dock ett larvgångsystem av björksplintborren, som är en av Sveriges mest förekommande arter av barkborre.

Den höga skåran i mitten föreställer en kläckkammare, där bagghonan lägger sina ägg. Larver kläcks, gnager i sig av stammen och skapar gångarna. De förpuppas och förvandlas så småningom till skalbaggar som fritt flyger iväg. Här förenas motivets organiska spretighet med teglets strikta konstruktionsregler. Reliefen är utförd i traditionell tegelmurning. Arbetet leddes av murarmästare Tomas Lööw.

I sin symbolik knyter verket an till elevernas skolgång. Det handlar både om det kontrollerade och det oförutsägbara. Konstnärens syfte var att i gestaltningen förmedla liknelsen med elever som under skolgången växer genom kunskap för att sedan ge sig ut i världen.

Mattias Bäcklin, född 1969, är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan och Konstfack i Stockholm. Han arbetar i olika konstnärliga material och tekniker. Bäcklin har skapat en rad offentliga verk och är representerad vid bland annat Statens konstråd, Uppsala konstmuseum och Regeringskansliet.

Fler nyheter