Stockholm Konst logo Stockholm Konst

”Huset. En plats i Europa”, Handelshögskolan

KonstnärMartinez Escobar,David, MuradHaval, ​Parsberg​,Cecilia, Pauser,Erik
År2019
PlatsNorrmalm
Teknik/MaterialVideo
KonstprojektledareMårten Castenfors
Koordinaterlat: 59.3416949 long: 18.0572452

Konstnärerna Erik Pauser och Cecilia Parsberg skapade tillsammans med arkitekterna Haval Murad och David Martinez Escobar en konstnärlig gestaltning som speglar sprickor i det moderna samhället. Filmskulpturen startade sin resa på Odenplan i Stockholm under hösten 2018 för att fortsätta till Örebro och Karlstad. Under vintern 2019 visades verket på Handelshögskolan. 

Verket skildrar en oönskad verklighet för alltför många. Skulpturen har formen av ett hus som håller på att sjunka ner i marken. Undersidan består av en LED-skärm där kortfilmen En plats i Europa projiceras. Den handlar om en undanskymd plats i en storstad. En plats som har blivit ett hem för arbetssökande migranter, som fallit mellan stolarna i den europeiska fria rörligheten. Berättaren är Thomas som under tre år har haft sin sovplats under en lastbrygga. Nu ska han vräkas. Han representerar de som vill göra rätt för sig: arbeta, försörja sin familj, leva ett värdigt liv. 

På ett drabbande sätt fångar konstverket viktiga frågor kring migration och grundläggande mänskliga rättigheter som påverkas av den globala politiken. Beror en människas utsatthet på individens eller samhällets misslyckanden? Verkets kraftfulla formspråk hämtar sin styrka ur den sofistikerat enkla arkitektoniska formen och filmens gripande, dokumentära innehåll. En brutal verklighet är här ett sprängstoff för konsten som speglar samhällsaktuella ämnen och synliggör sprickor i de sociala konstruktionerna. Det är konst som bränner till och som aldrig vänder blicken från de mest komplexa frågorna. 

Filmen av Cecilia Parsberg och Erik Pauser ingår i dokumentärserien RÖST, en satsning av Svenska filminstitutet, SVT och Folkets bio. Johan Söderberg har klippt den och skapat musiken. Produktionen har fått stöd av Konstnärsnämnden och Kulturbryggan.

Cecilia Parsberg, född 1963, är konstnär och filosofie doktor i Fri konst. Hennes avhandling Hur blir du en framgångsrik tiggare i Sverige (2016), som består av texter, bilder och filmer, ställer frågor kring hur de tiggande människorna och givarna ingår i en social interaktion och hur de relaterar till varandra. Parsbergs skapande kretsar kring angelägna sociala, politiska och existentiella frågor och undersöker brännpunkter i samhällen. Hennes konst har visats på Moderna Museet och Nationalmuseum i Stockholm, Tate i London med flera.

Erik Pauser, född 1957, är filmskapare, producent och konstnär. Pausers dokumentärfilmer skildrar ofta samhällsfrågor. Han har gjort flera filmer om krig och dess konsekvenser. Hans senaste dokumentär The Borneo Case har visats i mer än 50 länder. Hans filminstallationer har visats på museer och gallerier i Sverige och utomlands. Filmerna har vunnit en rad priser på internationella filmfestivaler.

Haval Murad, född 1983, är byggingenjör och arkitekt utbildad vid Kungl. Tekniska Högskolan. Han är grundare till arkitektkontoret Detail Group som arbetar med hållbar stadsutveckling ur ett tvärdisciplinärt perspektiv. Murads arbete berör frågor i gränslandet mellan arkitektur, konstnärskap, politik och samhällsutveckling.

David Martinez Escobar, född 1983, är arkitekt utbildad i Mexiko och Sverige. Martinez har specialiserat sig i Design for Sustainable Development på Chalmers Tekniska Högskola. Han är partner på arkitektkontoret Detail Group och har under sina 10 år som arkitekt fokuserat på hållbarhetsfrågor inom samhällsutvecklingen och rollen som arkitekt.

Martinez Escobar,David, MuradHaval, ​Parsberg​,Cecilia, Pauser,Erik, 2019, Norrmalm, Video, Mårten Castenfors