Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Kanaler

KonstnärErik Klinga, euroDYKE, Malte Dahlberg, Petter Norbäck, Viktor Sandström
År2022
PlatsCykel- och gångtunneln vid Gullmarsplan och intill Hammabyslussen, Gullmarsplan, Hammarbyslussen
Teknik/MaterialLjud
KonstprojektledareOla Nilsson, Torbjörn Johansson
Koordinaterlat: 59.3032381 long: 18.0785015

Kanaler var ett projekt för ljudkonst i det offentliga rummet. Verken skapades av kompositionsstudenter från det konstnärliga kandidatprogrammet i elektroakustisk musik vid Kungl. Musikhögskolan. De medverkande förhöll sig på olika sätt till de utvalda platsernas akustiska egenskaper, rumsliga karaktär och funktion. De som passerade förbi eller aktivt sökte sig dit fick uppleva parallellvärldar, rumsliga interventioner eller förstärkningar av en redan befintlig ljudmiljö. 

MEDVERKANDE:

Kompositör: Erik Klinga

Steglits
8:13 min.

Erik Klinga är kompositör och trumslagare med bas i Malmö och Stockholm. Stycket Steglits skapade han med fältinspelningar från området kring Gullmarsplan och Skanstull. Fokus låg på att fånga fågelsång som sedan fick styra när ett Buchla 200 system skulle spela eller inte. När fåglarna sjöng öppnades envelopes till oscillatorer som var stämda nära fåglarnas toner. Det var således fåglarna som spelade synten. Harmoniken i verket utgick från mätningar av Hammarby­ slussens tunnel. Tunnelns längd konverterades till en våglängd som fick agera grundton för det harmoniska materialet. Det uppstod en ny värld mellan naturljud och de ljud som skapades maskinellt. 

Kompositör: Petter Norbäck

Dränk
10:39 min

Röst: Ivana Djida

I verket undersöktes rösten som meningsbärare och hur språkförståelse och responsmekanismer påverkas i bullriga miljöer. Det handlade om en kvalitativ jämförelse mellan ordens vikt och röstens uttryck. Det var också en känslomässig betraktelse av osäkerhet och hur man hanterar en verklighet som strider mot förväntan. 

Kompositör: Malte Dahlberg

An Amaranth Hydra Can Only Exit Through a Blue Head
7 min

Kompositören Malte Dahlberg använde sig av ett ljudmaterial som var genererade med neurala syntesalgoritmer, tränade på den mänskliga rösten. Verket var en reflektion kring röstens ursprung, ljudmässiga avgränsningar och funktioner i det offentliga rummet. 

Kompositör: euroDYKE

Utstallation
10 min

Kompositören euroDYKE studerar elektroakustisk komposition. Hon är intresserad av alla slags ljudexperiment. Det handlar bland annat om att dra i ljudens början och slut och om att med hjälp av ljud förändra upplevelsen av tid och rum. I detta projekt arbetade euro- DYKE med högfrekventa ljud, kortvågsromantik, tunnelmaskering och ultradigitala tidscitat.

Kompositör: Viktor Sandström

Musik för en cykeltunnel
6 min

Stycket handlade delvis om att förstärka och framhäva tunnelns eget ljud genom kompositörens subjektiva bedömning av vad som är viktigt. Kompositionen var stilla men aktiverades när platsen var mer aktiv. Den kunde ”vråla till” när något hände. Sandström lät platserna växla och deras tilldelade harmonier glida in i varandra för att skapa en förskjutning från en tunnel till en annan. 

Plats: Cykel- och gångtunneln vid Gullmarsplan och intill Hammarbyslussen

Erik Klinga, euroDYKE, Malte Dahlberg, Petter Norbäck, Viktor Sandström, 2022, Cykel- och gångtunneln vid Gullmarsplan och intill Hammabyslussen, Gullmarsplan, Hammarbyslussen, Ljud, Ola Nilsson, Torbjörn Johansson