Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Levande Stockholm

KonstnärLaurin,Beth
År2018

Beth Laurins optimistiska skulptur Uppåt sträckte ut sina armar mot alla som passerade stadens sommartorg i korsningen Bergsgatan och Scheelegatan. Under hösten fick den en ny placering på Drottninggatan. Verket, som är 130 cm högt och gjutet i brons, är en förstoring av en figurin på cirka 13 cm. Den beställdes av Stockholm konst och skapades av Beth Laurin med assistans av skulptören Niclas Malmström 2015. Verket ingår i en serie som gestaltar olika känslotillstånd. 

Beth Laurin, född 1935, och hennes skapande är ett stycke svensk konsthistoria. Hennes konst föds ur en obändig nyfikenhet för olika material och deras potential. Formspråket pendlar mellan det figurativa och det abstrakta. Beth Laurin har varit starkt engagerad i jämlikhetsfrågor. Hennes konst agiterar inte. Den utgår ifrån allas lika värde.

Trafikkontoret har framgångsrikt drivit sommargågator och sommartorg i staden under rubriken Levande Stockholm de senaste åren. Stockholm konst bidrog i somras med tre olika konsthändelser för Levande Stockholm.

Laurin,Beth, 2018