Obstruction

KonstnärHellberg, Gustav
År2013
PlatsSlussen
Teknik/MaterialTrä

Det kan inte ha undgått någon stockholmare eller besökare i vår vackra stad att Slussen är en plats under stor förändring. I samband med byggprocessen kring det nya Slussen, som beräknas pågå fram till 2022, kommer Stockholm konst att genomföra både större och mindre tillfälliga projekt. Uppdraget att aktivera Slussen på detta sätt, kommer från stadens politiker som anslagit särskilda medel för ändamålet.

Under 2013 inleddes arbetet lite smygande genom att, i samarbeten, stödja och initiera följande händelser:

Sköna maj avslutades med Slussen Craft Fair – en årligen återkommande konsthantverksmässa på Ryssgården som ger möjlighet att se och möta nytt konsthantverk i alla dess former. Slussen Craft Fair återkommer också 2014.

I augusti öppnades en utomhusutställning med 21 större fotografier av Dieter Stöpfgeshoff (f. 1942). Utställningen, som skildrade Slussens folkliv och stadsrum, visades även den på Ryssgården där besökarna, genom fotografierna, gavs chansen att reflektera kring det som arkitekten Le Corbusier 1932 utnämnde till ”den moderna tidens första stora verk”, men som drygt 80 år senare är en betong- och järnkonstruktion med livshotande fysiska skador.

I oktober tilltog mörkret och med det möjligheten till en praktfull konstbomsinstallation av Gustav Hellberg (f. 1967) på Ryssgården. Liksom fotoutställningen även detta ett projekt i samarbete med Stadsmuseet.

Året avslutades med att stockholmarna själva, genom en omröstning via Stockholms stadsmuseum och Dagens Nyheter, fick välja var i Stockholm de vill placera Charlotte Gyllenhammars (f. 1963) skulptur In waiting.

Hellberg, Gustav, 2013, Slussen, Trä