Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Second Nature, Signal Absence Teaching Drum och Outer Spectral Image

KonstnärMartina Hoogland Ivanow
År2022
PlatsJohanneshov
Teknik/MaterialFotogrammetri, Ljud, Projection-mapping, Textil, Torvhydda, Video
KonstprojektledarePaola Zamora

Martina Hoogland Ivanow arbetar främst med dokumentation genom fotografi och film. Hennes komplexa verk inkluderar även skulpturala element, riktat ljud och ljusmontage. Ett intresse för motsatser och för mänskliga relationer finns i hennes äldre och nya verk. De gestaltningar som visades i Slakthusområdet kretsade kring människans relation till naturen i modern tid och om det irrationella och motsägelsefulla i mänskligt beteende. 

Second Nature

Animation, Videoverk 3:38 min
Torvhydda, modell genom fotogrammetri

Genom ljud, ljusmontage och animationer undersökte de två film- verken Second Nature det motsägelsefulla i mänskligt beteende och människans sökande i relation till naturen. Verken visade olika undervisningsmoment för en grupp människor som experimenterar och drömmer om ett gemensamt liv i naturen inspirerat av kunskap från jägare och samlare. 

Signal Absence – Teaching Drum

Animation, projection-mapping, riktat ljud, textil

En animation av expanderande årsringar i en hypnotisk rörelse visa- des över ett hörn i rummet. Besökare fick se verket liggande medan de exponerades för ljud av mänskliga röster från gruppundervisning om olika fågelläten. 

Outer Spectral Image

Ljudverk, mellotron
Ljud: Matti Bye, Martina Hoogland Ivanow, Rothhandlesstudios

Kompositionen för mellotron var placerad i husets ventilations- system. Mellotron är ett tidigt elektroakustiskt klaviaturinstru- ment som kan beskrivas som en första sampler. Förinspelade sekvenser av rullband likt röster från 1980 bevarade och återskapade genom äldre teknologi.

Martina Hoogland Ivanow, född 1973, är utbildad vid Parsons School of Design i New York, Konstfack och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon ställer regelbundet ut i Sverige och utomlands. Hoogland Ivanow är bland annat representerad på Moderna Museet i Stockholm och har även publicerat ett antal fotoböcker. 

Martina Hoogland Ivanow, 2022, Johanneshov, Fotogrammetri, Ljud, Projection-mapping, Textil, Torvhydda, Video, Paola Zamora