Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Sommarutställning, Levande Stockholm

År2021
KonstprojektledareFrida Cornell

2021 firade Sverige 100 år av demokrati och regeringen utlyste ett demokratiår. Det utgjordeockså sommarutställningens tematiska ramverk.

Den 12 september 1921, på utställningens sista dag, fick kvinnor för första gången möjlighet att rösta i riksdagsvalet. Det räknas som demokratins stora genomslag i Sverige. Men trots att 100 år har passerat finns flera svårigheter och hinder för ett jämställt samhälle. Antidemokratiska krafter tar allt större plats och många lever fortfarande i demokratiskt utanförskap. Vem har egentligen tillgång till det offentliga rummet? Hur hanteras de kommersiella krafter som alltmer tar över våra gemensamma rum?

I Sommarutställningen 2021 utgick de medverkande konstnärerna rån personliga upplevelser av det demokratiska samhället och belyste de utmaningar som finns, men manifesterade också i arbetssätt och metoder den styrka, motståndskraft och frihet som hela tiden växer omkring oss i samhället idag.

Flera olika tekniker ingick i utställningen: performance, skulptur, installationer, video, ljudskulptur och objekt. Stockholm konst fortsätter sitt samarbete med stadens olika konstnärliga högskolor, och på Sommarutställningen var detmed Beckmans Designhögskola som medverkade på Bergsgatan och på Holger Bloms plats. Även SL var en samarbetspartner på 2021 års Sommarutställning. På Odenplan upplät de Soltrappan till en av konstnärerna.

Konstprojektledare och curator för Sommarutställningen och samtliga konstnärliga satsningar inom den var Frida Cornell.

1. 

Swedish Girls/Beckmans alumni 
Installation samt stålbänk
Bergsgatan och Holger Bloms plats

Swedish Girls utformade ett scenrum mitt på Holger Bloms plats, där alla var välkomna att ta plats. De olika kulissernas utstansade mönster drog uppmärksamhet till sig och blev en interaktiv skulptur för barn och vuxna. Några kvarter bortskapades en klassisk sittbänk. Den hade inte bara utformats i ett annat material än de gängse bänkarna, Swedish Girls bjöd även in graffitikollektivet Boys att använda bänken som en projektionsyta i en visuell diskussion om vad som tillåts vara konst.

2. 

Juan Pedro och Vania går på zoo
Juan-Pedro Fabra Guemberena
Bok, video, målning
Bredängs bibliotek

Juan-Pedro Fabra Guemberenas utgångspunkt för verken i Bredängs bibliotek var ett brev från hans mor i form av en barnbok. Brevet skapades när hon satt fängslad 1974 i militärdiktaturens Uruguay. Boken visades inne i biblioteket tillsammans med en video där modern själv berättar om kampen för att bryta isoleringen i fängelset och att producera boken. Det är en sammansatt berättelse som berör könsroller, klasstrukturer och motståndsstrategier.

3. 

1-2-3, 1-2-1, 1-2-3, 1-2-3
Rebecka Bebben Andersson
Installation, flagga
Drottninggatan och Observatoriegatan

Verket är en flagga, som i sig är en visualiserad andningsövning vid ångesthantering. Att ”andas i fyrkant” är ett sätt att lugna sig under en ångestattack.

4. 

Autonomi I, Autonomi II
Ida Idaida
Installation, metall, trä, rep
Nybrogatan och Karlavägen

Ida Idaidas verk granskar våldets natur och hur det påverkar oss. För Sommarutställningen byggde hon metall och träverk, instrument, redskap och maskiner, tillverkade av funna och typiska konstruktionsmaterial. ”Medan våldet gör om kroppar till instrument, suddar smärtan ut verklighetens konturer. Det här är ett monument över det immateriella rike som smärtan skapar, när du dissocierar för att bevara dig själv”, säger konstnären om verket.

5. 

Kvinnopelare
Ann-Charlott Fornhed
Skulptur, fiberbetong och ljus
Nockeby Torg

I “Kvinnopelare” står två åldrade kvinnokroppar i siluett vända mot varandra och bildar tillsammans en port. De betraktar en rund skiva ovanför sina huvuden. Skulpturen kan betraktas som en hyllning till alla anmödrar genom tiderna och symbolerna spåras i olika kulturer. Skulpturen Kvinnopelare är en fortsättning på det tidigare verket Människoportar, som idag finns i Täby.

6. 

Alle Menschen müssen sterben (Alla människor måste dö)
Isak Sundström
Ljudverk 43 min
Odenplan

Verket består av utdrag ur minnesord från dagstidningar mellan 1990–2008, här upplästa av Stina Ekblad och Göran Zachrisson. Formella och anonymiserade levnadsteckningar som försöker sammanfatta en människas hela liv på bara några få rader.

7. 

Daniel Diaz, Ossian Eckerman och Ian Glassbrook
Mural, akryl- och lackfärg
Rinkeby torg

För Sommarutställningen skapade konstnärerna ett gemensamt muralverk i två delar, inspirerat av möten i Rinkeby. På väggarna i två av passagerna intill Rinkeby torg målade de en tillfällig målning med avstamp i platsen.

8. 

Enkätundersökning, 
Henrik Andersson
Ljudverk, 7 min
Rågsved centrum

Med stadsförvaltningens enkät för den pågående medborgardialogen i Rågsved undersöker Henrik Andersson i sitt ljudverk hur relationen mellan medborgare och förvaltning gestaltar sig genom stadsförvaltningens administrativa dialog med de boende. Ljudverket kunde nås via Spotify och annonserades på de offentliga anslagstavlorna i Rågsved. Verket förändrades och utvecklades under utställningsperioden.

9. 

Pyramid of Democracy
Raha Rastifard
Stålplåt
Rörstrandsgatan

Med sin demokratipyramid på Rörstrandsgatan ville konstnären Raha Rastifard bjuda in betraktaren att pröva olika perspektiv i relation till samhället. Pyramidens geometriska form, med de tre sidorna som sträcker sig uppåt, symboliserar en kreativ kraft som strävar efter att förena olika sidor hos oss själva eller olika krafter i ett samhälle.

10. 

Fiskfabel
Thomas Nordström
Installation, trä, plast
Strömmen

Hur kommer man i framtiden, om hundra år, att tänka om dagens moral och exploatering av naturresurser? En fabel är en moraliserande saga där djur tänker och talar. Vad skulle hända om vi kunde tala med fiskar? Till exempel med den sista strömmingen i Östersjön. Vad skulleden fråga? Vad skulle du svara? Alla i staden bjöds in att ta plats i stolen och tala.

11. 

Rina Eide Løvaasen
Sten
Swedenborgsgatan

För sommarutställningen skapade Rina Eide Løvaasen en sammansatt skulptur, en ny organism, från den unika bergarten Grønsteinsbreksje. Bergarten är en över 350 miljoner år gammal, sedimentär bergart som bara finns på Norges västkust och som består av en sammansättning av grönsten, sandsten och flera mineraler.

12. 

Amara Por Dios
Södermannagatan

På Södermannagatan, mellan Skånegatan och Bondegatan, lät Amara Por Dios inspiration från naturen ta plats. Organiska former slingrade sig fram över hela gatan och fotgängarna blev till rörliga komponenter i målningen. Med sina karaktäristiska, färgstarka mönster och sitt uttrycksfulla bildspråk skapade hon en föränderlig och målerisk oas mitt på Söder.

13. 

Pratmaskin
Jaana-Kristiina Alakoski
Performance
4 september 2021
Holger Bloms Plats

Pratmaskin var en performance och ett spel om att prata. Konstnären satt vid tillfället på en plastmatta på marken. På mattan fanns det bilder och utplacerade föremål som tärningar. Förbipasserande bjöds in att sitta ner och prata med konstnären. Spelreglerna var enkla, besökaren kastade tärningarna och genom det uppkomna numret bestämdes vilken av bilderna eller objekten samtalet började med.

14. 

Stygn för symaskin och elektronik
Leo Correia de Verdier
Performance
5 september 2021, del 1 och 12 september 2021, del 2
Holger bloms plats

Musiksviten ”Stygn för symaskin och elektronik” är komponerad direkt för symaskin. Inspiration till sviten bottnar i ett ifrågasättande av vilka som får ta plats i ett samhälle och vems berättelser som hörs. I sin performance i två delar spelade Leo Correia de Verdier på två olika maskiner: den 5 september spelade hon på en Brother LS-2125, en traditionell elektrisk symaskin med ett ganska kraftfullt och slamrigt sound, och den 12 september på en Singer trampmaskin från 1906, med subtilare mekanisk och akustisk klang.

15. 

Declaration of Freedom och det En-Väggiga Huset
Iris Smeds
Performance
11 september 2021
Holger Bloms plats

I sin performance byggde Iris Smeds upp en kuliss för att spela in en scen till sin nya film ”The Little House in the Food Court”. Scenen handlar om längtan efter frihet, ensamhet och relationen mellan en pappa och hans barn. Performancen omfattade uppriggningen av kulissen, själva scenen och nedriggningen.

2021, Frida Cornell