Sommarutställning 2022, Wayfinder

KonstnärKristina Matousch
År2022
PlatsGamla Stan
KonstprojektledareFrida Cornell
Koordinaterlat: 59.3287117 long: 18.0731017

Kristina Matouschs monumentala installation mitt i Strömmen ut-gjordes av 70 stycken vita bojar som skapade ett stort rutnät i vattnet. Konstnären ville synliggöra vattenytans rörelse i förhållande till de vita fasta punkterna och tillföra ytterligare ett skikt till vattenytan. Likt spår av jordens längd-och breddgrader. Hon undersökte hur punktsystemet bytte skepnad beroende påvarifrån det betraktades och hur det påverkade relationen mellan den egna kroppen i rörelse och själva verket.

Begreppet Wayfinding omfattar alla sätt påvilka människor (och djur) orienterar sig i det fysiska rummet och navigerar från plats till plats.

Kristina Matousch, född 1974, bor och verkar i Malmö. Hon arbetar med skulptur, objekt och installationer. I sitt konstnärskap utgår hon från den mänskliga kroppen i förhållande till de vardagliga objekt som omger oss. Hon rör sig kring teman som alienation, kropp och lust. Kristina Matousch är utbildad påKungl. Konsthögskolan i Stockholm.

Kristina Matousch, 2022, Gamla Stan, Frida Cornell