Henrik Jonsson

År2024
PlatsStrömmen
Koordinaterlat: 59.328933 long: 18.071741

Strömmen
Henrik Jonsson
A Sign From Géricault
Installation (metall, LED-tubs)

Henrik Jonsson har skapat en parafras av Théodore Géricaults berömda oljemålning Medusas flotte. Den historiska målningen skildrar ett skeppsbrott 1816. Ombord på La Méduse fanns 250 dignitärer, 150 besättningsmän och endast sex livbåtar. Vid förlisningen utanför Afrikas västkust tog dignitärerna livbåtarna. Besättningsmännen byggde en flotte som skulle bogseras i land. Flotten lämnades dock åt sitt öde när dignitärerna kapade tamparna. Utan mat eller vatten drev besättningsmännen runt på Atlanten i 13 dagar innan de siktades och togs i land. Géricault baserade sin målning på de få överlevandes fasansfulla berättelser. Trots tydlig kritik mot den franska statsapparaten har målningen blivit en nationalklenod med hedersplats på Louvren.

Henrik Jonssons komplexa gestaltning mitt i Stockholms hjärta är en påminnelse om det ansvar som följer makten och om det lidande som följer vid dess missbruk. I hans tolkning av Géricaults målning driver gamla reklamskyltar i neon runt utan att hitta sin rätta plats.

Henrik Jonsson, född 1991, är utbildad vid Konsthögskolan i Umeå och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Jonsson brukar utgå från äldre konst som han på ett djupsinnigt sätt tolkar i sina verk.

Verket är en del av Stockholm konsts sommarutställning 2024 som du kan läsa mer om här.

2024, Strömmen