Mikael Lundberg

År2024
PlatsStrandvägen
Koordinaterlat: 59.3317624 long: 18.0863861

Strandvägen (vid Torstenssonsgatan)
Mikael Lundberg
Bitumen Cube
Skulptur i bitumen

Bitumen är en restprodukt från oljeindustrin. Ur detta konstnärligt sett ovanliga material har Mikael Lundberg skapat ett sublimt verk som iscensätter tidens obarmhärtiga gång och fysikens orubbliga lagar. Den initialt perfekta, svarta kuben består av en trögflytande vätska som under  sommaren långsamt strävar neråt. Gravitationskraften är en medskapare av denna minimalistiska skulptur som långsamt kollapsar från en stram, geometrisk form till ett gigantiskt, skrynkligt veck. Efter den utmätta tid som den industriella restprodukten varit upphöjd till konst återlämnas den till producenten för att göra sitt vanliga jobb och bli asfalt igen. Konstverket gestaltar livets eviga frågor om tid, rum, slump och mening.

Mikael Lundberg, född 1952, är utbildad vid Konstfack i Stockholm och på Chalmers i Göteborg. I hans konceptuella installationer och objekt, som fritt rör sig mellan konst, filosofi och naturvetenskap, undersöks ofta tid som begrepp och förlopp. Lundberg finns representerad bland annat på Moderna Museet i Stockholm och Kiasma i Helsingfors. Han har skapat en rad offentliga uppdrag och arbetat med konstnärliga forskningsprojekt.

*Tack till teamet på NCC Arlanda för bistånd till konstverket.

Verket är en del av Stockholm konsts sommarutställning 2024 som du kan läsa mer om här.

2024, Strandvägen